Levensverwachting en vroegtijdige sterfte (2016)

Op deze pagina:

Levensverwachting

 • Een jongen die in 2016 geboren werd heeft een levensverwachting van 80,0 jaar. Dit is 2,3 jaar meer dan 10 jaar geleden.
 • Meisjes hebben bij hun geboorte een levensverwachting van 84,5 jaar. Dit is 1,6 jaar meer dan 10 jaar geleden.
Levensverwachting in jaren op verschillende leeftijden, Vlaams Gewest, 2006 vs 2016
  Mannen Vrouwen
  2006 2016 2006 2016
bij geboorte 77,7 80,0 82,9 84,5
op 1-jarige leeftijd 77,5 79,8 82,7 84,2
op 20-jarige leeftijd 58,8 61,0 63,9 65,3
op 45-jarige leeftijd 34,9 37,0 39,4 40,8
op 65-jarige leeftijd 17,7 19,3 21,3 22,6
op 75-jarige leeftijd 10,6 12,0 13,1 14,3

Download: cijfers en grafieken hele periode 2006-2016: xlsx bestandLevensverwachting en SEYLL (...-2016) (211 kB)
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2006 & 2016

Gestandaardaardiseerd aantal verloren jaren

Drie grote doodsoorzakengroepen zijn samen verantwoordelijk voor 3/4 van het (gestandaardiseerde) aantal verloren jaren. Tot 75 jaar worden veruit de meeste verloren levensjaren toegeschreven aan kankers (en andere nieuwvormingen). Daarna volgen uitwendige doodsoorzaken (vooral suïcides en ongevallen) en hart- en vaatziekten. Het totale aantal verloren jaren is bij mannen 1,7 maal groter dan bij vrouwen.

Kijken we naar een meer gedetailleerdere opdeling van de doodsoorzaken, blijkt dat de 3 belangrijkste oorzaken van verloren levensjaren tot 75 jaar:

 • bij mannen longkanker (11%), zelfdoding (10%) en ischemische hartziekten (7%) zijn;
 • bij vrouwen borstkanker (10%), longkanker (10%) en zelfdoding (6%) zijn.
Gestandaardiseerd aantal verloren levensjaren ( SEYLL per 1.000 persoonsjaren) voor 5 grote groepen doodsoorzaken, 0-74 jaar, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2006 vs 2016
SEYLL-cijfer (%) Mannen Vrouwen
Doodsoorzaken 2006 2016 2006 2016
Kankers en andere nieuwvormingen 48,7 (36%) 42,8 (37%) 34,7 (45%) 31,8 (46%)
Hart- en vaatziekten 30,2 (22%) 20,5 (18%) 13,7 (18%) 9,4 (14%)
Uitwendige doodsoorzaken 24,8 (18%) 20,9 (18%) 9,1 (12%) 8,12 (12%)
Ziekten ademhalingsstelsel 7,9 (6%) 6,8 (6%) 3,7 (5%) 4,3 (6%)
Psychische en neurologische aandoeningen 5,0 (4%) 6,8 (6%) 3,3 (4%) 4,1 (6%)
Alle andere doodsoorzaken 18,6 (14%) 17,9 (15%) 12,4 (16%) 11,5 (17%)
Totaal 135,2 115,7 76,9 69,3

Download meer details: xlsx bestandLevensverwachting en SEYLL (...-2016) (211 kB)
Download: xlsm bestandEvolutie VPJ (oude methode) (...-2016) (741 kB)
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2006 & 2016

Evolutie SEYLL

Evolutie totaal SEYLL-cijfer (per 1.000 persoonsjaren) en het aandeel van de verschillende doodsoorzaken, Vlaams Gewest, 2001, 2006, 2011, 2016.

Mannen

Evolutie verloren potentiële jaren verdeeld in doodsoorzaken bij mannen (2001, 2006, 2011, 2016)

 

Het totale gestandaardiseerde aantal verloren levensjaren bij mannen jonger dan 75 jaar daalde van 155,9 in 2001 naar 115,7 per 1.000 persoonsjaren in 2016. Deze daling is vooral te danken aan de daling van de verloren levensjaren door

 • ischemische hartziekten,
 • vervoersongevallen te land en
 • longkanker.

Vrouwen

Evolutie verloren potentiële jaren verdeeld in doodsoorzaken bij vrouwen (2001, 2006, 2011, 2016)

 

Het totale gestandaardiseerde aantal verloren levensjaren bij vrouwen jonger dan 75 jaar daalde van 86,3 in 2001 naar 69,3 per 1.000 persoonsjaren in 2016. Deze daling is vooral te danken aan de daling van de verloren levensjaren door

 • ischemische hartziekten,
 • borstkanker en
 • cerebrovasculaire aandoeningen;
maar werd deels te niet gedaan door de stijging van vroegtijdige sterfte door longkanker.

Download: xlsx bestandLevensverwachting en SEYLL (...-2016) (211 kB)(inclusief evolutie met overlijdens 75+)
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2001-2016

Oorzaken van SEYLL per leeftijd (2015-2016)

De berekening van de gestandaardiseerde verloren levensjaren laat een nog meer gedetailleerde analyse van de relatieve oversterfte op jongere leeftijd toe. Als we kijken naar de leeftijdsverdeling, dan zien we bij mannen op jongere leeftijd al veel hogere cijfers dan bij vrouwen.

 • Uitwendige doodsoorzaken als suïcide en vervoersongevallen hebben veel impact door sterfte op jonge leeftijd, waarbij er bij elk overlijden vele jaren verloren gaan.

 • Andere doodsoorzaken zoals kankers hebben veel impact door het grote aantal sterfgevallen op latere leeftijd.

 • Wanneer we ook kijken naar de doodsoorzaken van 75+’ers worden hart- en vaatziekten het belangrijkste.

Download: Rapport xlsm bestandGedetailleerde analyse gestandaardiseerd aantal verloren levensjaren per leeftijd (2015-2016) (598 kB)
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2015-2016

Verklaring: Levensverwachting en Verloren Levensjaren (SEYLL)

De levensverwachting drukt uit hoeveel jaar een persoon op een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kan verwachten te leven. Die verwachting wordt berekend per leeftijd en is afhankelijk van het sterfterisico op elke leeftijd. Op basis van een ideale standaard levensverwachting kunnen we nagaan wat de belangrijkste oorzaken van verloren levensjaren zijn. Bij vroegtijdige sterfte op een bepaalde leeftijd gaan mogelijke levensjaren verloren.

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.