Leptospirose

Leptospirose is een zoönose met ratten als reservoir. Andere benamingen voor leptospirose zijn ziekte van Weil, melkerskoorts, modderkoorts, Canicola fever, Hemorrhagic jaundice, Mud fever of Swineherd disease (zwijnenhoeders). De ernst van leptospirose kan variëren van subklinisch of griepachtige klachten tot levensbedreigende of dodelijke vormen. Ongeveer 10% van de leptospirosen heeft een ernstig beloop waarbij elke combinatie van nierinsufficiëntie, icterus en hemorragische diathese kan optreden.

 • Verwekker: Leptospiren (spirocheten, genus Leptospira, familie Leptospiraceae).
 • Incubatieperiode: 2 tot 30 dagen, meestal 7 tot 12 dagen.
 • Waarom melden: Bronopsporing bij individuele gevallen en vooral bij clusters, contacttracing.

pdf bestandRichtlijn leptospirose (versie 2016) (151 kB)

Criteria

Klinische criteria

 • koorts (>38°C)

EN minstens twee van de volgende:

 • rillingen, hoofdpijn, spierpijn, conjunctivale vaatinjectie, hemorragische diathese met bloedingen t.h.v. huid en muceuze membranen, rash, icterus, myocarditis, meningitis, nierinsufficiëntie, respiratoire symptomen zoals hemoptysis

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • transmissie van dier naar mens
 • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron
 • blootstelling aan gecontamineerde omgeving 

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

 • isolatie van Leptospira spp via kweek uit bloed, weefsels, liquor of urine

OF

 • detectie van Leptospira spp via PCR

OF

 • seroconversie of viervoudige titerstijging van specifieke serumantilichamen via de microscopische agglutinatie test (MAT) uitgevoerd met een adequaat panel van stammen (interval van een of meer weken en in hetzelfde laboratorium onderzocht)

OF

 • éénmalige hoge titer in MAT (≥800)

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie

Over dit onderwerp