Leidraad '20 Legionella-risicopunten in sanitaire installaties'

pdf bestand20 legionella-risicopunten in sanitaire installaties (726 kB)

Deze fiches identificeren 20 punten in sanitaire watervoorzieningen (installaties voor de verdeling van koud en warmwater bestemd voor menselijke consumptie) die een risico kunnen betekenen voor legionella.