Legionellose

Legionellose is een milieugebonden infectieziekte die veroorzaakt wordt door één van de pathogene vormen van de legionellabacterie. De bacterie komt voor in natuurlijke en kunstmatige watersystemen. Het ziektebeeld varieert van een pontiac fever tot een ernstige longontsteking. De infectie wordt opgelopen via inademen van aerosol afkomstig van bijvoorbeeld airco’s, koeltorens, sauna’s en douches. Pontiac fever is niet meldingsplichtig.

 • Verwekker: Legionella pneumophila
 • Incubatieperiode: 5 tot 6 dagen met een spreiding van 2 tot 19 dagen
 • Waarom melden: Bronopsporing bij individuele gevallen en vooral bij clusters.

pdf bestandRichtlijn legionellose (versie 2017) (541 kB)

Criteria

Epidemiologische criteria

link met waarschijnlijk of bevestigd geval

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • eenmalig hoge titer van specifieke serumantilichamen tegen L. pneumophila

OF

 • positieve PCR voor L. pneumophila

Laboratoriumconfirmatie

 • aantonen van L. pneumophila serogroep 1 antigeen in urine

OF

 • isolatie van L. pneumophila  uit respiratoire secreten, longweefsel, pleuravocht, bloed of ander steriel vocht

OF

 • viervoudige titerstijging van specifieke serumantilichamen tegen L. pneumophila (interval 6 weken)

Confirmatie besmettingsbron

 • aantonen van identieke L. pneumophila bij patiënt en milieustaal

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

 • patiënt met passend klinisch beeld EN waarschijnlijk labocriterium

OF

 • patiënt met passend klinisch beeld EN epidemiologisch criterium

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie