Legionellabeheersing in matigrisico-inrichtingen

Matigrisico-inrichtingen

De koud- en warmwaterinstallatie in elke publiek toegankelijke inrichting in Vlaanderen die voorzien is van een collectieve warmwatervoorziening (potentieel betrekking hebbend op 15 personen per dag, met uitzondering van werknemers) en waar er blootstelling mogelijk is aan aerosol. Inrichtingen waar er per dag nooit meer dan 40 personen per dag, exclusief werknemers, kunnen blootgesteld worden aan aerosol kunnen gebruik maken van de uitzonderingsregel in Art. 18 van het Legionellabesluit

Mogelijke locaties zijn zwembaden, wellness-centra, sportaccomodaties, inrichtingen voor verblijfstoerisme e.d..

Specifieke maatregelen

Drempelwaarden

In het Legionellabesluit worden voor het analyseren van de stalen drempelwaarden geformuleerd. Bij overschrijding van die waarden moeten acties ondernomen worden.

Niveau

Meting

Acties

Verhoogde waakzaamheid

  • ≥ 30% stalen >10.000 KVE/l
  • De exploitant onderwerpt het beheersplan, de uitvoering ervan en het watersysteem aan een kritische beoordeling.
  • Eventuele aanvullende beheersmaatregelen moeten genomen worden om het aantal Legionella pneumophila te doen dalen tot minder dan 10.000 KVE/liter.
  • De staalnamefrequentie moet opgevoerd worden tot maandelijkse controles.
  • Als het aantal Legionella pneumophila daalt tot onder 10.000 KVE/liter, kan de staalnamefrequentie weer verminderd worden.

Melding

  • ≥ 30% stalen >100.000 KVE/l
  • De exploitant brengt Zorg en Gezondheid onmiddellijk op de hoogte.
  • De exploitant brengt tevens de gebruikers op de hoogte van de vastgestelde systeembesmetting met legionellakiemen en raadt gevoelige personen aan om er geen gebruik van te maken.
  • In overleg met Zorg en Gezondheid neemt de exploitant alle maatregelen die nodig zijn om het aantal legionellakiemen in het watersysteem en het risico op besmettingen te reduceren.
  • Als na een maand na de melding de concentratie Legionella pneumophila niet lager dan 100.000 KVE/l gebracht kan worden, stelt de exploitant de watervoorziening buiten werking (aerosolstop).

Zie ook Art. 16 van het Legionellabesluit