Legionellabeheersing in hoogrisico-inrichtingen

Hoogrisico-inrichtingen

De koud- en warmwaterinstallatie in elke publiek toegankelijke inrichting in Vlaanderen die gericht is op de behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige personen (voornamelijk zwaar zieken en ouderen) en waar er blootstelling mogelijk is aan aerosol.

Specifieke maatregelen

Drempelwaarden

In het Legionellabesluit worden voor het analyseren van de stalen drempelwaarden geformuleerd.  Bij overschrijding van die waarden moeten acties ondernomen worden.

Niveau

Drempelwaarde

Acties

Waakzaamheid

 • ≥ 30% stalen > 1.000 KVE/l

De exploitant moet, in samenwerking met de artsen die verbonden zijn aan de inrichting, de waakzaamheid voor mogelijke legionella-infecties bij personen binnen zijn inrichting opvoeren.

Verhoogde waakzaamheid

 • ≥ 30% stalen >10.000 KVE/l
 • De exploitant moet, in samenwerking met de artsen die verbonden zijn aan de inrichting, de waakzaamheid voor mogelijke legionella-infecties bij personen binnen zijn inrichting opvoeren.
 • De exploitant onderwerpt het beheersplan, de uitvoering ervan en het watersysteem aan een kritische beoordeling.
 • Eventuele aanvullende beheersmaatregelen moeten genomen worden om het aantal Legionella pneumophila te doen dalen tot minder dan 10.000 KVE/liter.
 • De staalnamefrequentie moet opgevoerd worden tot maandelijkse controles.
 • Als het aantal Legionella pneumophila daalt tot onder 10.000 KVE/liter, kan de staalnamefrequentie weer verminderd worden.

Melding

 • 3 opeenvolgende meetcampagnes niveau van verhoogde waakzaamheid
 • 3 opeenvolgende stalen op hetzelfde meetpunt >10.000KVE/l
 • ≥ 30% stalen >100.000 KVE/l

De maatregelen die moeten genomen worden bij “waakzaamheid” en “verhoogde waakzaamheid” worden aangevuld met de volgende maatregelen:

 • De exploitant brengt Zorg en Gezondheid onmiddellijk op de hoogte.
 • Het gebruik van aerosolproducerende installaties wordt stopgezet (aerosolstop).
 • In overleg met Zorg en Gezondheid neemt de exploitant alle maatregelen die nodig zijn om het aantal legionellakiemen in het watersysteem en het risico op besmettingen te reduceren.
 • Alleen als uit analyse van staalnames op representatieve plaatsen blijkt dat de concentratie Legionella pneumophila lager is dan 100.000 KVE/liter, mag de aerosolproducerende installatie weer in gebruik genomen worden.
 • Het systeem dat weer in gebruik genomen is, wordt minstens gedurende 3 maanden gevolgd volgens een intensief staalnameplan, overeengekomen met Zorg en Gezondheid.

Zie ook: Art. 9 § 2 tot 5 van het Legionellabesluit.