Legionellabeheersing bij tandheelkundige units

Ook tandheelkundige units vormen een risico op groei en verspreiding van legionellakiemen. In Hoofdstuk III, afdeling IV, onderafdeling I van het Legionellabesluit worden de maatregelen uitgeschreven om dit risico drastisch te beperken:

  • Verwarmingselementen die verbonden zijn aan de tandheelkundige unit worden afgekoppeld zodat de watertemperatuur steeds lager is dan 25 °C.
  • De instrumenten die aangesloten zijn op de tandheelkundige unit worden regelmatig gereinigd en gesteriliseerd.
  • De leidingen van de tandheelkundige unit worden dagelijks geflusht.