Legionellabeheersing bij klimaatregelingssystemen met luchtbevochtigingsinstallatie

In klimaatregelingssystemen met luchtbevochtiging die na 4 november 2007 in gebruik genomen zijn is stoombevochtiging verplicht.

Voor alle andere klimaatregelingssystemen moet er een risicoanalyse en beheersplan opgesteld worden, en moeten de maatregelen zoals bepaald in Hoofdstuk III, afdeling III van het Legionellabesluit nageleefd worden.