Lassa

Een Lassavirusinfectie is een virale hemorragische koorts veroorzaakt door het arenavirus Lassa. Infecties met arenavirussen ontstaan meestal door inademing van besmet materiaal dat afkomstig is van muizen of ratten. In ongeveer 10% van de gevallen kent Lassakoorts een zeer ernstig verloop. In 80% van de gevallen verloopt de infectie echter vrijwel symptoomloos. In de beginfase zijn koorts en algemene malaise de enige symptomen. Na verloop van enkele dagen nemen de klachten toe met symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, hoesten, misselijkheid, braken, diarree, pijn op de borst. Ook zweren van het mondslijmvlies en lymfeklierzwelling (lymfadenopathie) komen frequent voor bij Lassakoorts. Een specifiek ziektebeeld gekenmerkt door veralgemeend oedeem, een opgezette buik en bloedingen, wordt vaak bij kinderen tot een leeftijd van 2 jaar gezien. Bij een mild verloop van de ziekte treedt in de tweede week herstel op en in ernstige gevallen verslechtert de toestand vaak in de loop van de tweede week.

Meldingsplicht

Lassa is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.

Meer info

Virale hemorragische koorts