Landsbonden

Landsbonden

Sinds 1 januari 2012 zijn van 4 landsbonden de diensten die instaan voor het uitstippelen van een gezondheidspromotiebeleid erkend als organisatie met terreinwerking voor het ondersteunen van aangesloten ziekenfondsen op vlak van preventieve gezondheid.

Het gaat om de diensten gezondheidspromotie van:

  • de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen;
  • de Landsbond van Liberale Mutualiteiten;
  • de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten;
  • het Nationaal Verbond der Socialistische Mutualiteiten.

Sinds 1 maart 2013 is ook de dienst gezondheidsbevordering van de Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen erkend als organisatie met terreinwerking voor het ondersteunen van aangesloten ziekenfondsen op vlak van preventieve gezondheid.

De erkenning van deze diensten is gebeurd via het sluiten van een beheersovereenkomst.

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016 en verlengd tot 31 december 2019

Budget

35.000 euro/jaar per landsbond

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Doelgroepen

  • voor elke landsbond: de bij die landsbond aangesloten Nederlandstalige ziekenfondsen en hun leden;
  • de Vlaamse overheid.

Resultaatgebieden

  1. aanbieden van informatie en advies;
  2. ondersteunen van de uitvoering van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en interventies die bijdragen tot het creëren van gezondheidswinst;
  3. waar nodig bestaande wetenschappelijk onderbouwde methodieken en interventies afstemmen op de doelgroep van de ziekenfondsen en hun leden.