Kwaliteitsplanning en jaarverslag van de diensten voor oppashulp

De diensten voor oppashulp moeten jaarlijks vanaf 15 april de volgende documenten ter beschikking van Zorg en Gezondheid houden:

  • de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar
  • het jaarverslag van het afgelopen jaar

U moet de kwaliteitsplanning en het jaarverslag niet opsturen naar Zorg en Gezondheid. Wij kunnen die documenten wel altijd opvragen vanaf 15 april.

Kwaliteitsplanning

De kwaliteitsplanning van uw dienst voor oppashulp moet de volgende elementen bevatten:

  • een omschrijving van de activiteiten die u in de loop van het betrokken jaar zult uitvoeren om de doelstellingen, de kwaliteitseisen en het kwaliteitssysteem te bepalen en te realiseren;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die u in de loop van het betrokken jaar zult uitvoeren, minimaal van uw werking en uw doelstellingen uitvoeren.

Jaarverslag

Het jaarverslag van uw dienst voor oppashulp moet een evaluatie van de kwaliteitsplanning van het afgelopen jaar bevatten.

Aangezien de diensten voor oppashulp de gegevens over de vrijwilligers en de gebruikers van hun dienst al elektronisch bezorgen aan Zorg en Gezondheid via het systeem Vrijwillige Oppashulp, moeten zij de informatie over hun werking tijdens het afgelopen jaar niet opnemen in het jaarverslag.

Contact over thuiszorg