Kwaliteitsindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening en psychosociale revalidatiecentra kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren hun kwaliteit meten. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor de overheid en ook voor de patiënt.

  • De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren ze goed, op welke minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
  • Zowel voor de overheid als voor de patiënt zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.

Het doel is om een beperkte set, goed ontwikkelde, valide indicatoren te ontwikkelen. Daarbij moet de registratielast voor de sector beperkt blijven.

Resultaten van de kwaliteitsmetingen in 2017 over de inzet van ervaringsdeskundigen, het suïcidepreventiebeleid, de volledigheid van geneesmiddelenvoorschriften en de Vlaamse patiëntenpeiling.

Sinds 2016 worden er indicatoren gemeten. Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele fiches van de indicatoren per domein, werkinstrumenten en handleidingen.

De coördinatie en aansturing van het Vlaams Indicatorenproject voor Professionals en Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (VIP²-GGZ) gebeurt door het 'Bureau' en het 'QID-Bestuur'. Het Bureau en QID-Bestuur koppelen periodiek terug naar het 'Forum'. De bepaling, verfijning en opvolging van de indicatoren gebeurt door de ontwikkelingsgroepen.

Meer info

Contacteer Charlotte Olijslagers via charlotte.olijslagers@vikz.be of Ariane Ghekiere via ariane.ghekiere@vikz.be