Kwaliteitsindicatoren voor algemene ziekenhuizen

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. De ziekenhuizen kiezen zelf of en welke indicatoren ze meten. Resultaten verschijnen (als het ziekenhuis daarvoor kiest) op www.zorgkwaliteit.be.

Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken, ook op internationaal niveau. De informatie helpt een patiënt ook om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een bepaald ziekenhuis.

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) is een samenwerking van Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

xlsx bestandDeelnemende ziekenhuizen VIP²-AZ (22 kB)

Indicatoren per domein

De indicatoren die worden gemeten hebben betrekking op 7 domeinen. Hier vindt u een overzicht van de actuele fiches van de indicatoren per domein, werkinstrumenten en handleidingen.

Aansturing en coördinatie van het project

De coördinatie en aansturing van het Vlaams Indicatorenproject voor Professionals en Patiënten in algemene ziekenhuizen (VIP²-AZ) gebeurt door het 'Bureau' en het 'QID-Bestuur'. Het Bureau en QID-Bestuur koppelt periodiek terug naar het 'Forum'. De bepaling, verfijning en opvolging van de indicatoren gebeurt door de ontwikkelingsgroepen.

Contact over VIP² AZ
Dirk De Wachter
Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw (VIKZ)
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
België
+32 (0)477 847 007