Kwalificatievereisten voor het personeel van de diensten voor gezinszorg en van de diensten voor logistieke hulp

De verzorgende, logistieke, begeleidende en leidinggevende personeelsleden en de doelgroepwerknemers van de diensten voor gezinszorg en van de diensten voor logistieke hulp moeten voldoen aan bepaalde kwalificatievereisten op het ogenblik dat ze in dienst treden. Op deze pagina vindt u per functie een overzicht van de studiebewijzen waarmee men voldoet aan die kwalificatievereisten. Voor de administratieve personeelsleden zijn er geen kwalificatievereisten.

Kwalificatievereisten voor de verzorgende personeelsleden

Verzorgende personeelsleden moeten beschikken over een van de volgende studiebewijzen:

 • binnen het studiegebied personenzorg van het technisch secundair onderwijs (tso):

  • een diploma van secundair onderwijs (uitgereikt na het 2de leerjaar van de 3de graad van het tso): gezondheids- en welzijnswetenschappen (vroegere benaming: verpleegaspiranten), jeugd- en gehandicaptenzorg (vroegere benaming: bijzondere jeugdzorg) of sociale en technische wetenschappen
  • een studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar: animatie in de ouderenzorg, internaatswerking of leefgroepenwerking
  • een certificaat van het secundair-na-secundair van de 3de graad van het technisch secundair onderwijs (Se-n-Se): animatie in de ouderenzorg, internaatswerking of leefgroepenwerking
 • binnen het studiegebied personenzorg van het voltijds of deeltijds beroepssecundair onderwijs (bso):
  • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs: gezinsmanagementorganisatiehulp of verzorging
  • een diploma van secundair onderwijs (uitgereikt na het 3de leerjaar van de 3de graad van het bso), of een studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar: begeleider in de kinderopvang, kinderzorgorganisatie-assistentie, polyvalente gezinscoach, thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige of verzorgende
  • een diploma in de verpleegkunde (uitgereikt na het 3de leerjaar van de 4de graad van het bso) of een diploma van gegradueerde (uitgereikt na de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs (hbo5)), of minimaal geslaagd zijn in het 1ste leerjaar (wat blijkt uit de deelcertificaten van de modules "initiatie verpleegkunde" en "verpleegkundige basiszorg");
  • een diploma van secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een certificaat, behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of in de leertijd (Syntra Vlaanderen, stelsel van leren en werken): begeleider in de kinderopvangverzorgende of verzorgende/zorgkundige;
 • binnen het studiegebied personenzorg van het secundair volwassenenonderwijs een certificaat of diploma: begeleider in de kinderopvang, begeleider-animator voor bejaarden, interculturele medewerker, jeugd- en gehandicaptenzorg, polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg of zorgkundige;
 • de graad van bachelor in het studiegebied gezondheidszorg: biomedische laboratoriumtechnologieergotherapie, logopedie en audiologiemedische beeldvorming, mondzorg, optiek en optometrie, orthopedie, podologie, toegepaste gezondheidswetenschappenverpleegkunde (of minimaal geslaagd zijn in het 1ste jaar), voedings- en dieetkunde of vroedkunde
 • de graad van bachelor in het studiegebied sociaalagogisch werk: gezinswetenschappen, maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk, sociale readaptatiewetenschappen of toegepaste psychologie
 • een diploma van gegradueerde, behaald in het studiegebied gezondheidszorg van het hoger beroepsonderwijs (hbo5): bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg, gezondheidszorg voor bejaarden, kaderopleiding nursing of orthoptie
 • een diploma van gegradueerde, behaald in het studiegebied sociaalagogisch werk van het hoger beroepsonderwijs (hbo5): agogische bijscholing orthopedagogie, assistent in de psychologie, maatschappelijk werk, orthopedagogie, personeelswerk, seniorenconsulentenvorming, sociaal-cultureel werk, sociale readaptatiewetenschappen of syndicaal werk
 • een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende (of het attest van gezins- en bejaardenhelp(st)er) of een bekwaamheidsattest van zorgkundige, afgeleverd door een opleidingscentrum voor polyvalente verzorgenden;
 • een attest waaruit blijkt dat de persoon geregistreerd is als zorgkundige (opgelet: dat attest is niet hetzelfde als het visum van zorgkundige; op basis van een visum kan er geen inschrijvingsnummer toegekend worden);
 • een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door NARIC-Vlaanderen gelijkwaardig wordt verklaard met een van de bovengenoemde studiebewijzen (kies de procedure voor een specifieke erkenning / specifieke gelijkwaardigheid; opgelet: aangezien verzorgend personeelslid geen gezondheidszorgberoep is, heeft de aanvraag geen betrekking op een tewerkstelling in de sector gezondheidszorg).

Kwalificatievereisten voor de logistieke personeelsleden (inclusief de doelgroepwerknemers)

Voor logistieke personeelsleden en doelgroepwerknemers (lokale diensteneconomie) gelden er geen kwalificatievereisten: iedereen komt in aanmerking voor die functies.

Opgelet: als u een inschrijvingsnummer aanvraagt voor een doelgroepwerknemer, voegt u bij de aanvraag de brief "erkenning LDE" van de VDAB met het onderzoeksresultaat van het recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Uit dat document moet blijken dat de persoon in aanmerking komt voor een tewerkstelling in de lokale diensteneconomie

Kwalificatievereisten voor de begeleidende personeelsleden (inclusief de leden van het omkaderingspersoneel)

Begeleidende personeelsleden en leden van het omkaderingspersoneel (lokale diensteneconomie) moeten beschikken over een van de volgende studiebewijzen:

 • de graad van bachelor
 • de graad van master
 • een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door NARIC-Vlaanderen gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs dat leidt tot de graad van bachelor of master (kies de procedure voor een specifieke erkenning / specifieke gelijkwaardigheid; opgelet: aangezien begeleidend personeelslid geen gezondheidszorgberoep is, heeft de aanvraag geen betrekking op een tewerkstelling in de sector gezondheidszorg).

Opgelet: alleen een begeleidend personeelslid dat een van de volgende opleidingen over het uitvoeren van evaluaties met de BelRAI Screener gevolgd heeft, mag sociale onderzoeken verrichten en indicatiestellingen met de BelRAI Screener uitvoeren:

 • een opleiding bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (KCD);
 • een opleiding bij een trainer die zelf een opleiding gevolgd heeft bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Kwalificatievereisten voor de leidinggevende personeelsleden

Leidinggevende personeelsleden moeten beschikken over een van de volgende studiebewijzen:

 • de graad van master
 • een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door NARIC-Vlaanderen gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs dat leidt tot de graad van master (kies de procedure voor een specifieke erkenning / specifieke gelijkwaardigheid; opgelet: aangezien leidinggevend personeelslid geen gezondheidszorgberoep is, heeft de aanvraag geen betrekking op een tewerkstelling in de sector gezondheidszorg). 

Als een personeelslid niet voldoet aan de kwalificatievereisten voor de leidinggevende personeelsleden, maar wel over minstens 5 jaar ervaring beschikt als begeleidend personeelslid in een dienst voor gezinszorg of een dienst voor logistieke hulp, of als leidinggevende in een andere woonzorg- of welzijnsvoorziening, dan kan dat personeelslid ook als leidinggevend personeelslid tewerkgesteld worden. In dat geval voegt u bij de aanvraag voor het inschrijvingsnummer zowel het studiebewijs als een verklaring van de werkgever waaruit die 5 jaar ervaring blijkt.

Contact over thuiszorg