Krachtlijnen informatie- en sensibiliseringsplan voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker

pdf bestandInformatie- en sensibiliseringsplan voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker (13.63 MB)

Op 14 december 2013 stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - tijdens de Gezondheidsconferentie 'Bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikke darm' - de gezondheidsdoelstelling voor bevolkingsonderzoek naar kanker voor. Deze hoofddoelstelling luidt: “Tegen 2020 zijn de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst, en dikkedarm efficiënt georganiseerd, rekening houdend met kosteneffectiviteit en met maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties op vlak van het bevolkingsonderzoek, en dragen ze bij tot gezondheidswinst voor de bevolking van Vlaanderen.”

Voor de uitwerking van deze tweede subdoelstelling (Gedragenheid van de bevolkingsonderzoeken bij zorgverstrekkers en andere intermediairen, zoals ziekenfondsen, verhogen opdat zij burgers goed kunnen informeren en begeleiden bij hun keuze.Gedragenheid van de bevolkingsonderzoeken bij zorgverstrekkers en andere intermediairen, zoals ziekenfondsen, verhogen opdat zij burgers goed kunnen informeren en begeleiden bij hun keuze) en de concretisering van de acties van de participatiesubdoelstelling uit het actieplan bestelde Zorg en Gezondheid een duurzaam en strategisch informatie- en sensibiliseringsplan. Dit plan zal dienen als referentiekader om de (huidige en toekomstige) informatie- en sensibiliseringsacties en -plannen van de betrokken actoren uit het werkveld aan te toetsen en te stroomlijnen.