Koninklijk Besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan een ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen om te worden erkend

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen over patiëntenrechten in ziekenhuizen, meerbepaald de voorwaarden voor een ombudsdienst.