Koninklijk Besluit van 8 juli 1996 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor ergotherapeuten

Koninklijk Besluit van 8 juli 1996 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van ergotherapeut en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties.

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden iemands diploma en stage moeten voldoen vooraleer die persoon mag werken als ergotherapeut. Het somt ook op welke handelingen een audioloog of ergotherapeut mag doen.