Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit bepaalt de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen.