Koninklijk besluit van 5 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast.

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden iemands diploma en de stage moeten voldoen vooraleer die persoon als farmaceutisch-technisch assistent mag werken. Het besluit somt ook op welke handelingen een farmaceutisch-technisch assistent mag doen.