Koninklijk Besluit van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de audioloog en de audicien

Koninklijk Besluit van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de audioloog en de audicien door een arts kan worden belast.

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden iemands diploma en stage moeten voldoen vooraleer die persoon mag werken als audioloog of audicien. Het somt ook op welke handelingen een audioloog of audicien mag doen.