Koninklijk Besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de bijzondere erkenningsnormen voor fusies van ziekenhuizen.