Koninklijk Besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de bijzondere erkenningsnormen voor ziekenhuizen en groeperingen van ziekenhuizen.