Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om erkend te worden

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor het zorgprogramma voor de geriatrische zorg in een ziekenhuis.

Het zorgprogramma geriatrie bestaat uit:

  • een erkende dienst voor geriatrie
  • de geriatrische consultatie
  • de daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt
  • de interne liaison
  • de externe liaison