Koninklijk Besluit van 28 maart 2018 betreffende het beroep van mondhygiënist

Koninklijk Besluit van 28 maart 2018 betreffende het beroep van mondhygiënist

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden iemands diploma en stage moeten voldoen vooraleer die persoon mag werken als mondhygiënist. Het somt ook op welke handelingen een mondhygiënist mag doen.