Koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de details over de de jaarlijkse premies die een verpleegkundige kan krijgen voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.

Vanaf 2010 is de jaarlijkse premie 1.113,80 euro voor erkende verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid en 3.341,50 euro voor erkende verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel.

De verpleegkundige moet effectief in een ziekenhuis tewerkgesteld zijn in een erkende dienst, in een erkende functie of in een erkend zorgprogramma die deze specialisatie voorziet of in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis.

De premie wordt jaarlijks in de maand september betaald door de werkgever aan de verpleegkundigen. De premie wordt betaald a prorata van hun arbeidsduurregeling en het aantal gewerkte maanden van 1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopend jaar.

Meer uitleg bij de premies: FAQ van de federale overheid