Koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt de bijzondere beroepstitels en de bijzondere beroepsbekwaamheden op waarvoor een verpleegkundige een erkenning kan aanvragen.