Koninklijk Besluit van 27 november 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan de centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie moeten voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor een centrum voor nierinsufficiëntie.