Koninklijk Besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie voor intensieve zorg moet voldoen om te worden erkend