Koninklijk Besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor de coördinerende borstkliniek en de satellietborstkliniek in ziekenhuizen.