Koninklijk Besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor een dienst medische beeldvorming met N.M.R.