Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de lijst van de bijzonder beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt op voor welke bijzondere beroepsbekwaamheden een kinesitherapeut een erkenning kan aanvragen.