Koninklijk Besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de bijzondere erkenningsnormen voor associaties van ziekenhuizen.