Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

Open dit besluit in de federale codex.

Deze regelgeving over algemene erkenningsnormen gaat over:

  • de algemene inrichting van de ziekenhuizen;
  • de inrichting en de werking van elk soort van diensten;
  • de organisatie van de verstrekking van dringende geneeskundige verzorging.