Koninklijk Besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit omschrijft de erkenningsnormen voor transplantcentra.