Koninklijk Besluit van 22 december 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor een technoloog medische beeldvorming

Koninklijk besluit van 22 decemberĀ 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast.

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden iemands diploma en stage moeten voldoen vooraleer die persoon mag werken als technoloog medische beeldvorming. Het somt ook op welke handelingen een technoloog medische beeldvorming mag doen.