Koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet-aangeboren hersenletsels

Koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet-aangeboren hersenletsels.


In dit besluit staan de aanvullende normen waaraan woonzorgcentra met een bijkomende erkenning moeten voldoen om de bijzondere erkenning als centrum voor niet aangeboren hersenletsels te verkrijgen en te behouden.

Aandacht: De laatste wijziging aan het opschrift van het Koninklijk besluit van 21 september 2004 is in 2008 gebeurd. De erkenningsvoorwaarden voor de bijkomende erkenning  worden, net als de erkenningsvoorwaarden voor het woonzorgcentrum, sinds 1 januari 2019 opgesomd in bijlage XII gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. De wijzigingen met datum van inwerkingtreding op 1 januari 2019 gelden enkel voor de Vlaams Gemeenschap en wijzigen het opschrift van dit Koninklijk besluit niet.

.