Koninklijk Besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor het zorgprogramma oncologie in een ziekenhuis.

We onderscheiden:

  • het zorgprogramma voor oncologische basiszorg
  • het zorgprogramma voor oncologie