Koninklijk Besluit van 21 maart 1977 tot vaststelling van de criteria die van toepassing zijn voor de programmatie van de verschillende soorten ziekenhuisdiensten