Koninklijk Besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van huisartsen en arts-specialisten.

Open dit besluit in de federale codex.

Dit Koninklijk besluit is, voor wat de procedure tot erkenning van arts-specialisten en van huisartsen betreft, vervangen door het Besluit Vlaamse Regering van 24 februari 2017 betreffende de erkenning van arts-specialisten en van huisartsen. De procedure tot erkenning van stagemeesters en -diensten blijft vervat in dit Koninklijk besluit.