Koninklijk Besluit van 20 oktober 1994 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor logopedisten

Koninklijk Besluit van 20 oktober 1994 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de logopedist door een arts kan worden belast.

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden iemands diploma en stage moeten voldoen vooraleer die persoon mag werken als logopedist. Het somt ook op welke handelingen een logopedist mag doen.