Koninklijk Besluit van 20 augustus 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie van lokale neonatale zorg moet voldoen om te worden erkend