Koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit verduidelijkt welke 11 beroepen bedoeld worden met de term "paramedische beroepen".