Koninklijk Besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor het zorgprogramma voor kinderen in een ziekenhuis. Binnen het zorgprogramma voor kinderen onderscheiden we het:

  • basiszorgprogramma voor kinderen
  • gespecialiseerd zorgprogramma voor kinderen
  • tertiair zorgprogramma voor kinderen