Koninklijk Besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om erkend te worden

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit omschrijft de erkenningsnormen waaraan het zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moet voldoen.

We onderscheiden het:

  • gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie
  • satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie