Koninklijk Besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "pediatrie"

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit bevat de erkenningsnormen voor het netwerk "pediatrie".