Koninklijk Besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure

Open dit besluit in de federale codex

Dit besluit bepaalt de procedure voor subsidiëring van palliatieve samenwerkingsverbanden.