Koninklijk Besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend

Open dit besluit in de federale codex

Dit besluit bepaalt de erkenningsnormen voor de palliatieve samenwerkingsverbanden.