Koninklijk besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor diëtisten

Koninklijk besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast.

Open in de federale codex.

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden iemands diploma en stage moeten voldoen vooraleer die persoon mag werken als diëtist. Het somt ook op welke handelingen een diëtist mag doen.