Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "beroertezorg"

Open dit besluit in de federale codex

Dit besluit bepaalt de normen waaraan het netwerk "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden.