Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit omschrijft de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moet voldoen om erkend te worden.